Media Medica is uitgever van het onafhankelijke vaktijdschrift Arts, Therapeut en Apotheker.

 

Arts Therapeut & Apotheker verschijnt zes keer per jaar en heeft twee basiscomponenten:

1. Wetenschappelijk onderbouwde signalering en beschrijving van niet-reguliere vormen van diagnostiek en therapie.

2. Bevordering van de integratie van niet-reguliere benaderingswijzen in de geldende gezondheidszorg.

 

Arts, Therapeut & Apotheker geeft nu uitdrukkelijk meer redactioneel gewicht aan de nutritionele geneeskunde, de fytotherapie en andere natuurgeneeskundige benaderingswijzen.

 

Arts, Therapeut & Apotheker beoogt wetenschappelijke informatie te verstrekken over de meerwaarde van zogenoemde combinatietherapieën: reguliere geneeskunde in combinatie met therapievormen die (nog) niet gangbaar toegepast worden, of omgekeerd.

 

Arts, Therapeut & Apotheker zal meer zijn dan alleen een tijdschrift. Zo wil Arts, Therapeut & Apotheker in de toekomst meer seminars en workshops organiseren. Dat is in onze ogen de manier om mensen te binden en te inspireren.

 

Arts, Therapeut & Apotheker verschijnt tweemaandelijks in Nederland en België.

 

 

BELANGRIJK NIEUWS

 

Beste bezoeker,

Er is het één en ander veranderd.

 

Uw vertrouwde Arts Therapeut & Apotheker website is nu te vinden op ata.nl.

 

Op deze plek vindt u uitgeverij Media Medica

 

Artikelen kunt u makkelijk terugvinden als u mediamedica in het webadres vervangt met ata. Bijvoorbeeld: http://mediamedica.nl/content/kort-nieuws wordt http://ata.nl/content/kort-nieuws